מאגיה וכישוף

ישנן מסורות שונות במלאכת הכישוף, חלקן מבוססות על מערכות אמונה ספציפית, על תרבות עבר, וחלקן רחבות יותר ואף אקלקטיות.
חלקן מבוססות על חניכה, או השתייכות משפחתית לשושלת. ישנן מסורות חדשות וישנן עתיקות יותר.

רשימה חלקית, שתתמלא בהדרגה: