קצרים

על מנת לא להעמיס על דפי המאמרים בהסברים נוספים ‘מהצד’ של שמות, מושגים ורעיונות, אני מפנה להסברים קצרים.
לעיתים אפשר למצוא את אותו מושג גם ב”קצרים” וגם במאמר ארוך יותר.