מופע הירח

דצמבר 2021

מולד ירח: 4.12

ירח מלא: 19.12

ינואר 2022

מולד ירח: 2.1

ירח מלא: 18.1

פבראר 2022

מולד ירח: 1.2

ירח מלא: 16.2