מופע הירח לשנת 2022

ינואר 2022 משמעות רוחנית

מולד ירח: 2.1

ירח מלא: 18.1

פבראר 2022 משמעות רוחנית

מולד ירח: 1.2

ירח מלא: 16.2

מולד ירח: 2.3

ירח מלא: 18.3

אפריל 2022 משמעות רוחנית

מולד ירח: 1.4

ירח מלא: 16.4

מולד ירח: 30.4

ירח מלא: 16.5

מולד ירח: 30.5

ירח מלא: 14.6

מולד ירח: 29.6

ירח מלא: 13.7

אוגוסט 2022 משמעות רוחנית

מולד ירח: 28.7

ירח מלא: 12.8

ספטמבר 2022 משמעות רוחנית

מולד ירח: 27.8

ירח מלא: 10.9

אוקטובר 2022 משמעות רוחנית

מולד ירח: 26.9

ירח מלא: 9.10

נובמבר 2022 משמעות רוחנית

מולד ירח: 25.10

ירח מלא: 8.11

דצמבר 2022 משמעות רוחנית

מולד ירח: 24.11

ירח מלא: 8.12