ירח בונה

הירח המלא של נובמבר, נקרא גם ירח בונה, והחודש יתקיים ב19 בנובמבר, יום שישי. החודש כבונוס, יהיה גם ליקוי לבנה חלקי.

ירח הבונה קיבל את שמו מכיוון שבאופן מסורתי, בזמן של השנה, בונים מתחילים להתכונן לחורף, להצטייד באוכל ולבנות את המחסה שלהם.
זו גם העונה שאנשים לכדו בונים, כדי ליצור עורות לעבור את החורף הקר.

הבונה הוא בעל חיים לילי, ולכן הם ממשיכים לעבוד תחת אור הירח המלא.
המשמעות הרוחנית של הבונה מסמלת אחריות, משפחתיות, עבודת צוות, תכנון ובניה. תכונות שבלעדיהם לא ניתן לעבור את החורפים הקשים. הבונה גם מלמד על צורך במציאת פתרונות חלופיים אלטרנטיביים לאתגרי החיים.

הירח המלא של נובמבר מכונה גם ירח כפור ( תחשבו שנים אחורה, אירופה הקרה, צפון אמריקה…) או ירח קפוא , ירח החורף, הירח הקר, המסמנים את הזמן שבו הקור הולך ומתחזק .

 

אישה ההולכת זקופה

הירח המלא של חודש נובמבר קשור גם ל”אישה ההולכת זקופה” שהיא אם השבט של מחזור הירח האחד עשר לפי שבט האיקווה (13 האמהות הקדומות של השבט)
אם קדומה זו נקראת “אישה ההולכת זקופה” והיא מלמדת לחפש את האמת ולדבר את האמת.  מלמדת לפתח הערכה עצמית ולא חשיבות עצמית.  מלמדת להשתמש בסמכות וברצון באופן ראוי. היא קשורה גם בכוח ריפוי החדשנות, המשמר את מסורות העבר ומעשיר אותם באפשרויות חדשות.

אישה ההולכת זקופה

את ההולכת בחן, אמא
מאפשרת לכולם לראות
את תפארת המסתורין הגדול
השולח את רוחך לחופשי.

מודרכת ע”י האושר העילאי שבתוכך
הולכת על פיו באמצעות מעשייך
בלי להזדקק לעולם לאישורו של אחר
האמת שבלבבך היא המובילה.

באמצעות מיקוד והתכוונות
את מלמדת אותי ללכת
לאזן בין מחשבה לפעולות
במקום להשתמש שלא כהלכה בדיבור.

אני עומדת זקופה בנוכחותך
אני מרימה את ראשי גבוה
כשרגליי נטועות באמא אדמה
זרועותיי חובקות את אבא שמיים.

(מתוך 13 האמהות הקדומות של השבט- ג’יימי סאמס)

הירח היום

שמות הירח ומשמעותו

מקצבי הירח

שיר לירח מלא